Zeszyt 17 (2013)

Analiza możliwości oczyszczania powietrza z par ksylenu

Autorzy: Grażyna Bartelmus, Anna Szczotka, Rafał Sarzyński, Mieczysław Jaroszyński, Hanna Kolarczyk

Słowa kluczowe: ksyleny, oczyszczanie powietrza, bioreaktory ze stałym złożem

Abstrakt: W pracy przedstawiono krytyczny przegląd danych literaturowych dotyczących procesu biologicznego oczyszczania powietrza z par ksylenu, prowadzonego w reaktorze ze stałym złożem immobilizowanych mikroorganizmów. Omówiono wpływ takich parametrów jak obciążenie złoża zanieczyszczeniem, czas przebywania, natężenie zraszania, obecność innego zanieczyszczenia, skład pożywki na wydajność (RE) i sprawność (EC) procesu usuwania zanieczyszczenia. Dokonano zestawienia stosowanych mikroorganizmów, typów i wymiarów reaktora i wypełnienia oraz parametrów operacyjnych procesu.