Sympozjum "Reaktory 2018"

Tematyka sympozjum

1. Inżynieria reaktorów chemicznych

2. Przenoszenie pędu, ciepła i masy w procesach z udziałem reakcji chemicznych / biochemicznych

3. Modelowanie i optymalizacja reaktorów dla procesów chemicznych i ochrony środowiska

4. Procesy zintegrowane

5. Nowoczesne technologie w katalizie chemicznej / biochemicznej (nanokataliza, mikroreaktory, reaktory płaszczowe i strukturalne)

6. Zagadnienia bezpieczeństwa, sterowania i kontroli procesów prowadzonych w reaktorach chemicznych