Badania krótkokanałowych monolitów drukowanych metodą 3D

Osoba wygłaszająca: mgr inż. Katarzyna Sindera

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Dzień: 12-11-2018

Godzina: 9:30

Język prezentacji: polski