Piany węglowe – właściwości i struktura od skali nano do makro

Osoba wygłaszająca: dr inż. Anna Gancarczyk

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Dzień: 19-03-2018

Godzina: 9:30

Język prezentacji: polski