Produkcja metanolu z ditlenku węgla i wodoru na modyfikowanych katalizatorach Cu/ZnZr

Osoba wygłaszająca: mgr inż. Lukasz Hamryszak

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Dzień: 12-02-2018

Godzina: 9:30

Język prezentacji: polski