Opis morfologii oraz wyznaczanie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Osoba wygłaszająca: mgr inż. Marcin Piątek

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Dzień: 29-01-2018

Godzina: 9:30

Język prezentacji: polski