Sympozjum "Reaktory 2018"

Ogólnopolskie Sympozjum "Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla procesów chemicznych i ochrony środowiska"

Ustroń, 26-29 września 2018 r.

W latach 2006-2012 sekcja reaktorów Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN zorganizowała 3 sympozja, w czasie których zaprezentowany został dorobek środowiska naukowego związanego z inżynierią reakcji chemicznych. Chcemy wznowić tradycję tych spotkań, które umożliwiają określenie kondycji naukowej polskich zespołów badawczych, związanych tematycznie z inżynierią reaktorów chemicznych, w odniesieniu do światowych trendów badawczych oraz potrzeb krajowego przemysłu.