Badania kinetyczne i modelowanie procesu estryfikacji bezwodnika maleinowego butanolami

mgr inż. Maria Organek

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1: Prof. dr hab. inż. Lech Nowicki

Recenzja 2: Prof. dr hab. inż. Wincenty Turek

Streszczenie w języku polskim

English summary