Zastosowanie litych membran polimerowych do wydzielania ditlenku węgla ze spalin energetycznych

mgr inż. Aleksandra Janusz-Cygan

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1: Prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Recenzja 2: Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

Streszczenie w języku polskim

English summary