Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: badania katalizatora, zjawisk transportu i kinetyki reakcji (NCN – Etiuda 2, Nr 2014/12/T/ST8/00674)
Innowacyjna Gospodarka (POIG) (UDA-POIG.01.03.02-24-044/11-00)
Innowacyjne membrany z enzymów i cieczy polijonowych jako technologia wychwytu CO2 (INTERACT)
Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy (NCN - OPUS 2, Nr 2011/03/B/ST8/05455)
Inżynieria otrzymywania ciągłych, wysokowydajnych, monolitycznych mikroreaktorów (2011/01/B/ST8/03855)
Opracowanie nowoczesnego efektywnego katalizatora do produkcji wodoru zasilającego ogniwa paliwowe (N N209 766240)
Badanie selektywności rozdziału mieszanin ciekłych w zintegrowanym procesie odparowania i kondensacji (N N209 041338)
Opis procesu homogenicznego spalania nisko stężonych mieszanin powietrze-metan w wypełnieniu monolitycznym i ocena jego przydatności do modelowania reaktorów rewersyjnych. (N N209 436439)
Przygotowanie zgłoszenia wynalazku pod roboczym tytułem: Urządzenie rewersyjne do spalania nisko stężonych mieszanek: składnik palny  powietrze, zwłaszcza do spalania metanu z górniczego powietrza wentylacyjnego i sposób utylizacji energii w (Patent Plu
Opracowanie hybrydowego procesu separacji adsorpcyjno-membranowej do wysokosprawnego wydzielania ditlenku węgla z gazów odlotowych (PBR NR14 0113-10 /2010)
Jesteś tutaj: Home Projekty