Sympozjum "Reaktory 2018"

Materiały konferencyjne

Prace mogą być prezentowane w formie referatów lub plakatów. Przynajmniej jeden z autorów pracy musi wziąć udział w Sympozjum.

Skróty (1-2 strony) pracy wydane zostaną w formie cyfrowej.

Pełne teksty prac zostaną opublikowane w czasopiśmie "Prace Naukowe IICh PAN" (lista B MNiSW), natomiast wybrane przez Komitet Naukowy Sympozjum opracowania w czasopiśmie "Chemical and Process Engeneering".

Jesteś tutaj: Home Materiały konferencyjne