Sympozjum "Reaktory 2018"

Komitet organizacyjny

dr inż. Agnieszka Gąszczak

dr inż. Mieczysław Jaroszyński

dr inż. Manfred Jaschik

dr inż. Marek Tańczyk

Bożena Janus