Dostawa odczynników chemicznych w 2018 roku

Znak sprawy: KZP-2141-6/17

Data publikacji: 24-11-2017

Termin składania ofert: 12-12-2017

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Rodzaj: Dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Załącznik nr 2. Formularz cenowy (excel)
  3. Załączniki 1, 2, 3, 4
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty