Dostawa gazów technicznych w 2018 roku

Znak sprawy: KZP-2141-5/17

Data publikacji: 20-11-2017

Termin składania ofert: 04-12-2017

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Rodzaj: Dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Załącznik nr 2. Formularz cenowy
  3. Załączniki 1, 2, 3 i 4
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Poprawiona informacja z otwarcia ofert
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty