Dostawa energii elektrycznej w 2018 roku

Znak sprawy: KZP-2141-2/17

Data publikacji: 18-09-2017

Termin składania ofert: 03-10-2017

Tryb postępowania: Konkurs ofert

Rodzaj: Dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. Informacja o wyborze oferty