Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku

Znak sprawy: KZP-2141-1/16

Data publikacji: 16-09-2016

Termin składania ofert: 03-10-2016

Tryb postępowania: Konkurs ofert

Rodzaj: Dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikamiI
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty