Dostawa gazów technicznych w 2016 roku

Znak sprawy: KZP-2141-3/15

Data publikacji: 16-11-2015

Termin składania ofert: 30-11-2015

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Rodzaj: Dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami
  2. Załącznik nr 2. Formularz cenowy
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty