Wykonanie przeglądu obiektów budowlanych w 2015r

Znak sprawy: TMW-2112-1/15

Data publikacji: 16-04-2015

Termin składania ofert: 30-04-2015

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Rodzaj: usługi

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Zapytanie ofertowe / zakres zamówienia
  3. Zał. nr 1 Rozmieszczenie lamp
  4. Zał. nr 2 Schemat budynku laboratoryjnego
  5. Zał. nr 3 Łącznik i Hala technologiczna
  6. Zał. nr 4 Pawilon Laboratoryjny
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty