Zapytanie ofertowe na dostawę oryginalnych tonerów i tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2015 roku

Znak sprawy: KZP-2141-6/14

Data publikacji: 28-11-2014

Termin składania ofert: 12-12-2014

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Rodzaj: dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Formularz cenowy
  3. Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty
  4. Zmieniony formularz cenowy
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty