Konkurs ofert na dostawę energii elektrycznej do Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach w 2015 roku

Znak sprawy: KZP-2141-4/14

Data publikacji: 16-09-2014

Termin składania ofert: 01-10-2014

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Rodzaj: dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty