Dostawy odczynników chemicznych w roku 2013

Znak sprawy: KZP-2141-2/12

Data publikacji: 29-11-2012

Termin składania ofert: 10-12-2012

Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Rodzaj: dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Opis przedmiotu zamówienia (plik edytowalny)