Dostawa oprogramowanie biurowego i doposażenia stanowiska komputerowego

Znak sprawy: KZP-2141-3/13

Data publikacji: 21-05-2013

Termin składania ofert: 03-06-2013

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Rodzaj: dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. Zapytanie ofertowe