Status prawny

Forma Prawna: Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Organ założycielski: Polska Akademia Nauk

Data założenia: 14.10.1958r. utworzony jako Zakład Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury, od 01.09.1984 r. działa pod nazwą Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.

Organ Nadzoru: Polska Akademia Nauk

Nr wpisu do Rejestru Instytutów Naukowych: RIN-IV-6/98

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Podstawy prawne działania Instytutu: