Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inzynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, z dnia 16.12.2015 ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Kandydat będzie uczestniczył w pracach zespołu procesów biotechnologicznych,
w którym prowadzone są badania związane z:

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć (w zaklejonej kopercie) na adres:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, przegr.poczt.22A
z dopiskiem: ”Konkurs na stanowisko adiunkta” w terminie do 15.02.2016r.

Kandydat może być zaproszony przez Komisje na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25.02.2016r.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Polskiej akademii Nauk na stanowisku adiunkta.

Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus, tel. 322310811, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.