Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, z dnia 02.12.2015 ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Kandydat będzie uczestniczył w pracach badawczych dotyczących opracowania katalizatorów heterogenicznych oraz kinetyki reakcji chemicznych.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • dyplom magistra inżyniera/ magistra,
 • ukończony kierunek studiów: inżynieria chemiczna,  technologia chemiczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego i polskiego,
 • predyspozycje do pracy naukowej i zespołowej,
 • znajomość i doświadczenie w zakresie metod analitycznych, zwłaszcza chromatografii gazowej,
 • wiedza w zakresie inżynierii reaktorów,

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów i certyfikatów,
 • opis dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego,
 • opinia opiekuna pracy dyplomowej (opiekuna naukowego, przełożonego), średnia ocena ze studiów.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć (w zaklejonej kopercie) na adres:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, przegr. poczt. 22A
z dopiskiem: "Konkurs  na stanowisko asystenta"
w terminie do 11.01.2016r.

Kandydat może być zaproszony przez Komisję na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25.01.2016r.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Polskiej Akademii Nauk na stanowisku asystenta.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska, prof. ndzw., tel. 32 2310811, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jesteś tutaj: Home Praca w Instytucie archiwum ogłoszeń Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach