Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (POST-DOC)

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego (równoważne pozycji post-doc) w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Kandydat będzie uczestniczył w modelowaniu reaktorów chemicznych o nowatorskich strukturalnych wypełnieniach katalitycznych, przeznaczonych do dopalania spalin samochodowych i przemysłowych oraz lotnych związków organicznych. W badaniach będzie stosowana komputerowa dynamika płynów (CFD), w szczególności dla oceny zjawisk przenoszenia pędu, ciepła i masy oraz wmodelowaniu reaktorów strukturalnych. Przewidziane są także badania doświadczalne. Badania będą prowadzone w ramach projektu badawczego NCN (Opus 11 - ST).

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie inżynierii chemicznej lub pokrewnej (w tym energetyka, ochrona środowiska, informatyka i podobne z elementami komputerowej dynamiki płynów (CFD) w pracy doktorskiej), uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie NCN Opus 11;
 • ukończony kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewny (w tym energetyka, ochrona środowiska, informatyka i podobne z pożądaną obecnością komputerowej dynamiki płynów (CFD) w programie studiów);
 • bardzo dobra znajomość komputerowej dynamiki płynów (CFD), programów komputerowego projektowania (CAD);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej i zespołowej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów i certyfikatów;
 • opis dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego, w tym publikacje w czasopismach naukowych, prezentacje konferencyjne, projekty badawcze, nagrody itp.;
 • streszczenie pracy doktorskiej;
 • opinia promotora pracy doktorskiej (opiekuna naukowego, przełożonego).

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, przegr. poczt. 22A
z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko POST-DOC"
w terminie do 08 maja 2017r.

Kandydat może być zaproszony przez Komisję na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29 maja 2017r.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta na okres 30 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. ndzw., tel. 32 2310811, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jesteś tutaj: Home Praca w Instytucie aktualne ogłoszenia BIP Praca w Instytucie Archiwum ogłoszeń Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (POST-DOC)