Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2018 r.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN 30 marca (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w 2018 r.

Pełny tekst zarządzenia w pliku pdf.