Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2015 r.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN 5 czerwca i 31 grudnia są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w 2015 r.

Pełny tekst zarządzenia w pliku pdf.