Zastosowanie ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi do rozdziału mieszanin gazowych

Speaker: dr hab. inż. Adam Rotkegel

Date: 21-05-2018

Hour: 9:30

Language: Polish