Opis morfologii oraz wyznaczanie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Speaker: mgr inż. Marcin Piątek

Tutor: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Date: 29-01-2018

Hour: 9:30

Language: Polish