Seminars and lectures

Analogie

Speaker: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Term: 04-12-2017, hrs 9:30

Read more ...

Opis morfologii oraz wyznaczanie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Speaker: mgr inż. Marcin Piątek

Tutor: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Term: will be held at a later date

Read more ...

Produkcja metanolu z ditlenku węgla i wodoru na modyfikowanych katalizatorach Cu/ZnZr

Speaker: mgr inż. Lukasz Hamryszak

Tutor: dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Term: 12-02-2018, hrs 9:30

Read more ...

Piany węglowe – właściwości i struktura od skali nano do makro

Speaker: dr inż. Anna Gancarczyk

Tutor: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Term: 19-03-2018, hrs 9:30

Read more ...

Zastosowanie ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi do rozdziału mieszanin gazowych

Speaker: dr hab. inż. Adam Rotkegel

Term: 21-05-2018, hrs 9:30

Read more ...

Badania kinetyczne i modelowanie procesu estryfikacji bezwodnika maleinowego butanolami

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Speaker: mgr inż. Maria Organek

Tutor: dr hab. inż. Maria Kulawska

Date: 22 stycznia 2018, godz. 11:00

Read more ...

You are here: Home Seminars and lectures