Research Groups

Pracownia bioreaktorów i procesów biokatalitycznych

Head: prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus

Read more ...

Pracownia reaktorów i procesów katalitycznych

Head: prof. dr hab. inż. Mirosław Grzesik

Read more ...

 

Zespół katalitycznych reaktorów strukturalnych

Head: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Read more ...

Pracownia separacji gazów i cieczy

Head: prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński

Read more ...

Pracownia materiałów funkcjonalnych i mikroreaktorów

Head: dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń

Read more ...

You are here: Home Research Groups