Development of a hybrid adsorptive-membrane process for the efficient separation of carbon dioxide from flue gases. (PBR NR14 0113-10 /2010)

Duration: 2010 - 2013
Description

Celem projektu jest opracowanie wysokosprawnego procesu wydzielania ditlenku węgla z gazów odlotowych w instalacji hybrydowej, łączącej separację adsorpcyjną i membranową. W procesie tym możliwe będzie uzyskanie strumienia CO2 o dużej czystości(>99%), przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii na tonę usuniętego CO2. Założenia procesowe zostaną sformułowane na podstawie wyników badań doświadczalnych oraz obliczeń symulacyjnych. Badania doświadczalne zostaną przeprowadzone w wielkolaboratoryjnej instalacji hybrydowej o wydajności 5000 l/h, wykonanej w ramach projektu. Do obliczeń symulacyjnych posłuży opracowany w projekcie model matematyczny i symulator numeryczny hybrydowego procesu separacji. Wyniki obszernych badań doświadczalnych i symulacyjnych będą mogły stanowić podstawę do komercjalizacji opracowanego procesu.

Objectives

***

You are here: Home Projects Development of a hybrid adsorptive-membrane process for the efficient separation of carbon dioxide from flue gases. (PBR NR14 0113-10 /2010)